Понеделник, 15 Април 2019 15:42

СЕМИНАР ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЗЕМЯТА

Написана от
Оценете
(3 гласа)

 София 22-23 юни 2019 г.

Нобрега предава учението на Духовните водачи на човечеството чрез семинари в Бразилия и Европа. Семинарите се превеждат симултанно на различни езици, в зависимост от националностите на участниците: английски, немски,  испански, италиански, френски, български или руски.

 Жуселино Нобрега да Лус е най-известният пророк на нашето време. Роден е в семейство с многостранни корени. Германец, португалец, индианец, италианка  и рускиня се съчетават в родословното дърво заедно с бразилските му родители. Може би за това няма проблеми да научи немски език още на 10 години, по-късно английски и руски. Говори свободно също така и испански език. Семейството е много бедно поради което Жуселино започва да помага на баща си още от 4 годишна възраст. 

Той и брат му събират старо желязо и с получените дребни стотинки са си купували понякога кокосов сладкиш, който той все още много обича.  На 8 години вижда,   в задния двор на къщата едно кристално огнено кълбо, така наречената Златна Майка*. От осемте деца, които в този момент са там, Жуселино е единственият, който има смелостта да я докосне. Като малък има деликатно здраве, породено от странните енергии, с които тялото му трябва да свикне. В училище по някои предмети е добър, а по други не чак толкова.  Той започва да сънува своите пророчески сънища на 9 годишна възраст. Детството му  е изключително  трудно, защото майка му мисли, че е психически болен и го води на различни лекари психиатри, психолози , дори свещеници специализирани в гонене на духове.

Като млад пътува много по цял свят, за да го опознае и да учи езици. Работи известно време в Африка, после пътува из Европа и с получените в Африка пари учи в Москва руски език и в Германия – инженерство. Връща се в Бразилия и в началото работи като преподавател в различни училища за средно образования, а след това става преподавател в Университета по английска граматика и северно  американска литература.

Под ръководството на своите духовни наставници  се научава безстрашно да пътува в пространството и времето на бъдещите събития, които засягат не само нашата планета, но и съдбата на всеки отделен човек. Самият Чико Хавиер, най-големият  бразилски медиум, оставил на човечеството  повече от 480 книги и информация за отвъдното , го е припознал като духовен посредник като го е помолил да му изпрати писмо, в което да посочи датата на  неговата смърт цели 10 години преди самото събитие.

 Нобрега да Лус не е транс медиум. Във всеки момент  той има пълно съзнание за случващото се около него. Той е рядък и изключителен феномен. Една част от неговото съзнание  може да се проектира в бъдещето докато друга част разговаря с вас. До момента неговите предсказания имат 95% точност. Лично аз мисля, че 5% са тези, които хората са успели да променят. 

 Нобрега да Лус казва: „Моята мисия не е да плаша хората, а да им помагам да избягват бъдещите проблеми или поне да минимизират отрицателното въздействие върху себе си и околната среда. Моята мисия е да посочвам път за спасение“.

Нобрега е издал  26 книги  отнасящи се както до човечеството и проблемите, които го очакват, така и за отделни политици и личности, които имат властта да определят развитието на големи групи от хора. Тази си своя дейност той продължава и до днес, но отделя все повече време и внимание на отделните хора, които искат да променят живота си, защото е дошло време да се направи всичко възможно, за да се спаси поне част от човечеството, чието оцеляване  не зависи от материалното състояние и финансовото богатство, а от личната промяна и еволюционния  скок в духовното развитие.

Според Жуселино Нобрега 70% от неговите пророчества задължително трябва да се случат, но има 30%, които могат да се променят. Това става когато участниците в даденото събитие отделят внимание на съответното предупреждение и участват активно в неговата промяна, понякога драстично променяйки собствения си живот. Той разделя събитията на 2 основни вида. Едните събития са естествени катаклизми като изригване на вулкан, наводнение, цунами и прочие, които не могат да се променят. В тези случаи може да се намали отрицателното въздействие и да се спасят хората, намиращи се в обсега на разрушителното въздействие на природата. Когато обаче има терористически акт или техническа неизправност, която може да доведе до катастрофални последици, тогава зависи само от участниците в драмата или от отговорните за техническата изправност средство, събитието да бъде отменено. Например самолетните катастрофи предсказани от Нобрега няколко години или месеци преди материализацията на събитието. Те всички се дължат на човешки действия или бездействия. (виж приложени писма и интернет информация).

Темите на семинарите през 2019 година в Европа са от изключително значение за бъдещето на хората, които живеят на стария континент.

 

ПЪРВИ ДЕН

9.00 – презентация

9.15-9.30 медитация за откриване на работния ден

"Колелото на молитвата и силата на универсалната енергия".
Това е сила, съчетана от различни енергии .
Целта на Колелото  е да премести голямата  колективна сила . Молитвата е Колелото да придвижи нашия духовен живот към Бога (висшата енергия).
За да се върти, Колелото трябва да влезе в контакт със земята. Ако не докосне земята, Колелото не може да се движи и да създава енергия; тя ще се върти само около себе си. Ето защо трябва да има време и място в нашето ежедневие, което да посвещаваме на молитвата.
Спиците на Колелото са като различните форми на молитва. Всички форми на молитва са валидни и ефективни. Ние имаме молитвите към Христос и Богородица, молитвата на ходатайство, тайнствата, четенето на Свещеното Писание и личното посвещение.
Това, което държи спиците заедно и завърта Колелото, е централната ос. Лъчите се сливат в нея. Можем да мислим за централната ос като Молитвата на Христос (енергийната сила), която обитава в сърцето ни.
На централната ос на Колелото има неподвижност. Без фиксираната точка в центъра Колелото не може да се върти.
Медитацията се състои в постигане на тишина в центъра на нашето същество. Когато медитираме, достигаме до тази централна неподвижност, която е източникът на всички наши действия, нашето движение към Бога (висшия) чрез по-голяма сила в нас. Движението на Колелото изисква неподвижност в центъра. Това е връзката между действие и съзерцание
Фокусирането върху събудения брат (нашата духовна същност) в себе си не е единственото условие за молитвата. По същество това е състоянието на вътрешното съзнание, което се превръща  действителното  състоянието на самата молитва. Тя винаги ще бъде придружена от лична ангажираност с ежедневния молитвен опит като пълно обръщане към Бога (това висше същество), далеч от всякакво разсейване и активност, нищо друго освен съсредоточаване само върху Бога (в тази по-голяма сила на Вселената) , Такъв гражданин на вярата изпълнява заповедта на св. Павел да се “моли безпрепятствено”, защото вътрешното око на неговата съвест е било отворено от изкупителния контакт с любовта на Христос (на духовния свят) и е постоянно внимателен към неговото  вътрепно Присъствие. Така всеки гражданин на вярата е призован да се моли непрекъснато.

 

9.30 – 11.30 Климатичните промени до 2030 г. в Европа. Разрушаване на околната среда и неговото  въздействие върху живота изобщо (фауна, флора, човек). Прогнози за бъдещето на   Европа, България  и  града, в който се провежда  семинара. 

Отдавна е ясно че взаимоотношенията между населението, природните ресурси и развитието на човечеството,  са обект на социална загриженост, на  научни и духовни изследвания.

Все по-сложните изисквания на съвременното общество отдавна ускоряват използването на природни ресурси, което води до екологични щети, които застрашават оцеляването на човечеството и  на планетата.

Историята показва, че човекът винаги е използвал природните ресурси за развитието на технологиите и икономиката, а с това и да си  гарантира по-качествен живот.

Лесно е обаче да се види, че това уравнение (експлоатация на природни ресурси +икономическо и технологично развитие = качество на живот) не се е сбъднало. Това е така, защото природните ресурси се експлоатират по хищнически начин, причинявайки сериозни щети на околната среда и се отразяват негативно на самото състояние на живота и здравето на човека.
Стремежът на човека към по-добър живот му носи болести, социални проблеми и застрашава бъдещето му на Земята, тъй като действията му са изключително разрушителни.

Като се има предвид тази рамка, е ясно, че околната среда и здравето са напълно неразделни субекти, което е взето в предвид и в  националната правна система, която  предвижда подобна връзка [4].

Настоящият документ има за цел да подчертае и илюстрира връзката между околната среда и здравето, включително правния аспект, и да покаже значението на прилагането на принципите на превенция и предпазни мерки в света.

2) ОКОЛНА СРЕДА
Сред специалистите проверихме съществуването на няколко дефиниции за "околна среда", някои от които обхващат само естествени компоненти и други, отразяващи по-модерната концепция, разглеждайки я като система, в която взаимодействат физични, биологични и социално-икономически фактори.
Множеството от физически и химически елементи, природни и социални екосистеми, в които човек се вмъква, индивидуално и социално, са  в процес на взаимодействие, който се занимава с развитието на човешката дейност, опазването на природните ресурси и съществените характеристики на околната среда, в рамките на стандартите с определено качество.

По този начин се разбира, че терминът "околна среда" трябва да се тълкува широко, като се отнася не само до самата природа, но и до сложната  реалност, произтичаща от множеството физически, химически, биологични и социално-икономически елементи. както и неговите безбройни взаимодействия, които се случват в естествени, изкуствени, социални и културни системи.

3) ЗДРАВЕ
Думата здраве трябва също да бъде разбрана изчерпателно, без да се отнася само до отсъствието на болест, а до пълното физическо, умствено духовно  и социално благополучие на индивида. В този смисъл именно ориентацията е извлечена от политическото разположение, където се казва, че "здравето има определящи  и обуславящи фактори, наред с другото, храна, жилище, основни санитарни условия, околна среда, работа, образование, транспорт, отдих и достъп до основни стоки и услуги.


По този начин терминът "здраве" обхваща редица условия, които трябва да бъдат подходящи за пълното благосъстояние на човека, включително балансираната околна  среда.

4) ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ
Много хора все още не  осъзнават, но човекът е неразделна част от природата и в това състояние се нуждае от здравословна среда, за да живее здравословен живот.
Вярно е, че всяка вреда, причинена на околната среда, причинява вреди на общественото здраве и обратно. "Съществуването на едното е самото условие за съществуването на другото", поради което човешките същества трябва да изпълняват дейността си, зачитайки и опазвайки природата.

С малко внимание е лесно да се открият многобройни ситуации, които демонстрират естествената  връзка между околната среда и здравето.

Бактерията на хoлерата (вибрион), например, се предава чрез директен контакт със замърсена вода или чрез поглъщане на замърсена храна. Липсата на основни санитарни условия, лоши хигиенни навици и лоши условия на живот в някои региони на планетата са фактори, които са тясно свързани с околната среда и допринасят за предаването на различни заболявания, което също така предполага зачитане на законните и правата  на хората,  защита на околната среда и нейното бъдеще.

Както знаем, околната среда е фундаментално благо за живота на всички живи същества, било то хора, растения или животни и затова нейната  защита трябва да бъде осигурена за общото благо.
Всеки човек има право на екологично балансирана среда, обща полза за хората и съществена за здравословното качество на живот, поради тази причина обществото възлага  на правителството  задължението да я защитава и съхранява за настоящите и бъдещите поколения.

В миналото престъпленията срещу околната среда бяха съгласувани с няколко правни норми. Те бяха оскъдни в бразилската правна система. Регулираха престъпленията и посочваха  определени действия дали са престъпление или не.Това са  закони, които представляват защитата на нашата околна среда, като по този начин възниква клонът на Екологичното право, автономен клон на юридическите науки.
Законодателството в областта на околната среда, особено при създаването на глава, посветена на околната среда, регламентира всички останали оскъдни закони по този въпрос и демонстрира необходимостта от конституционна  защита на околната среда.

Следователно е необходимо да има закон, който да представлява административна и наказателна отговорност за поведение, което е вредно за околната среда, но не е вредно за човечеството - въпреки че то все още не зачита цялата защита на околната среда, и ние имаме погрешно схващане, че нямаме климатични промени - те са защитени от тези, които защитават замърсяването и унищожаването на планетата - без никаква отговорност спрямо  нашите потомци.


Концепция за околната среда


Отделът  за Закона за околната среда все още е съвсем нов, въпреки че има свой собствен закон, който предвижда наказателни и административни санкции, можем да кажем, че това е отдел , който се утвърждава и променя   година след година, и който се обсъжда много  в последно време, поради необходимостта от запазването на това общо благо .

Терминът околна среда е използван за първи път приблизително през 1835 г. в работата на френски натуралист, известен като Geoffroy de Saint-Hilaire, неговата работа е наречена „Études progressives d'un naturaliste“ ("Прогресивно изследване на един натуралист“), където думата milieu  (среда) се използва като обозначаване на  място, където съществува или се движи едно живо същество, а терминът ambiance (атмосфера) означава това, което заобикаля живото същество.

Околна среда означава „място, където човек живее, с неговите характеристики и геофизична обусловеност, също така  околната среда е „това, което обгражда или включва живи неща или нещо“, така че можем да приемем, че околната среда това е  мястото, където се живее и където се обграждат живи същества и неща.

Човекът не винаги се е тревожил от  въпроси, свързани с природата. През Средновековието прекъсването с мита за божеството го освобождава от подчинение пред Божествеността. В Просвещението е спасено неговата същност на "бог"  от  антропо центрична гледна точка и той може да  използва и злоупотребява  с природните  ресурси. Ставайки "бог" на всички неща, човек губи способността да мечтае, да  чувства, да наблюдава. Постепенно тази сила го  превръща в безчувствено и разрушително същество, неспособно да влезе в екологичния контекст, виждайки го само като средство за експлоатация и трансформация. Природата, която първоначално се разглеждаше като "източник на живот", се превърна в "източник на печалба", с единствената цел да трупа богатство.

От юридическа гледна точка темата, свързана с икономическия ред и  с околната среда, получи конституционен импулс от Конституцията на различни страни като Бразилия, Англия,  Дания,  и други,  а някои закони бяха първите, които установиха принципи. В текстовете "на Икономическия и социален ред" неговата цел е била да даде възможност на всеки човек да получи  един достоен живот. Конституционният текст показва загриженост за икономическия и социален ред, тъй като той разглежда въпроси като: икономическа свобода, прогресивна национализация на банки, депозити и застрахователни компании във всичките му условия, забрана срещу лихварството, наред с други. Нейната цел е била за  по-нежен икономически ред и най-вече за социална подкрепа.

Подреждането на принципи като защита на потребителите, защита на околната среда, намаляване на социалните и регионалните неравенства и търсенето на пълна заетост показват конституционен ред и чувствителност към тези понятия, което определено е трудна задача, както за законодателя, така и за съдебната власт при решаването на конкретния случай, тъй като капиталистическата система по същество е индивидуалистична.

Спазването на принципите, които формират икономическия ред, служи като ориентир за правилното  му упражняване, както и за осъществяване на държавния контрол. Неуважението, напротив, се отнася до злоупотребите, които могат да бъдат наказани граждански, административно и чрез наказателното право.

За да се разбере по-добре икономическият ред, установен от Конституцията, е необходимо, макар и не цел на настоящото изследване, да се разберат основите и целите, които го съставляват, а именно, свободното предприемачество и човешката дейност, за да се гарантира, на  всички достойно съществуване. Освен това са включени в основите на Икономическия ред свободата на инициативност и правото на труд.

Твърди се, че тъй като те не са абсолютни основи, нито свободата на инициатива, нито човешкия труд  са освободени от държавна намеса. Всеки проект трябва да бъде създаден въз основа на фундаментални цели и да бъде постигната определена цел. В случая с Икономическия ред става дума за достойнството на човешката личност, не само индивидуалните, социалните и икономическите права, но и посоката за опазване на околната среда и опазване на човека.

Рисковете за околната среда и тяхното въздействие върху  бъдещето

От момента на съществуване на човечеството  рисковете за околната среда и връзката с бъдещето, са били геометризирани от пълните числа, 2000;…. 500; всяко от които предполага пакет от векове и  има склонност да насочва отраженията на човешките същества към фантастичното историческо съдържание на тези пакети. Медиите са главният потенциализиращ агент на тези разсъждения, доколкото те  управляват историята на света, както и историята в периода на християнството, още една завладяваща тема, в която се вписва част от Римската империя, цялото Средновековие. , Ренесанса, Индустриалната революция, която завършва с невероятните изобретения на 20-ти век. Уместно е тези и други истории да бъдат разказвани, но е също толкова важно правилните ъгли на геометрията на историята да се използват, за да гледаме напред и да се принуждаваме  да разсъждаваме  за бъдещето както  да  се обръщаме и  към други гледни точки  в  епоса. Да търсим  точки на мислене, които   да отразяват    правилното му съдържание.
Малките насоки на бъдещето са дръзки поради обхвата и хоризонта на един век. Никога не е било планирано за по- дълго време. Дългосрочният период изисква методологични адаптации, при които конвенционалните прогнози от една до две десетилетия са съчетани с прогнози и разсъждения по основните въпроси и техните секторни интерфейси.
Дори напоследък дилетанти направиха изчисления, основани на световното население от шест и половина милиарда жители. Кога ще знаем точния брой на населението за  стабилизацията? Какъв ще бъде социалният компонент на публичните политики в рамките на три десетилетия? Допустимо ли е да се спекулира и да се заключи, че влошаването на околната среда не е по-голямо, защото повече от половината от световното население живее извън потребителското общество? Ще има ли решителност, дори и при обосноваването на необходимостта от увеличаване на броя на потребителите, силно насърчаване на разширяването на населението с достъп до потребителски стоки? Това ще повишили  качеството на живот? Какъв е размерът на въздействието върху околната среда в резултат на разширяването на всеки 10% от новите потребители по света? Неизчерпаеми ли са природните ресурси? До средата на 21-ви век океаните щяха уж да се повишат с един метър, да наводнят хиляди пристанищни и туристически градове, както и плодородни речни делти по света, поради "парниковия ефект"? До каква степен рециклирането ще спести не възобновяеми природни ресурси за бъдещите поколения? Дали автомобилът ще запази своето очарование и хегемония като средство за транспорт и статут на символ? Ще продължи  да се  налагат масови инвестиции в транспортните маршрути в ущърб на другите изисквания на обществото?

Защита на околната среда
Околната среда е посоката на бъдещето, за която ще има най-голямо сближаване между всички. Не е необходимо да се провеждат много задълбочени проучвания, за да се заключи, че качеството на водата е силно застрашено; че климатът се трансформира през следващия век от парниковия ефект и намаляването на озоновия слой и че биоразнообразието се намалява, като се намалява генетичното наследство, точно когато науката всеки ден показва монументалния източник на ресурси за научното развитие,  което притежава природата.
Защитата на околната среда, концепцията, която включва възстановяването на екосистемите, е дейност, която има своето развитие като набор от подредени действия, започнали  в средата на века, която е завършена.

 

11.30-11.45 почивка

11.45 – 12.30 –

Днес е важно да се има в предвид   по-бурния външен сценарий и загрижеността за глобалното забавяне.
 
Прогнозите сочат по-силен напредък на брутния вътрешен продукт (БВП), но се очаква световната икономика да поддържа бавно възстановяване през следващата година, тъй като  до 2022 г. тя ще претърпи голяма криза - ако не се направи нищо.
Икономическата картина може да бъде още по-сложна, тъй като всички прогнози отчитат одобрението за отделянето на Европейския блок. Без него растежът трябва да бъде по-бавен и отделянето може да освободи някои страни от този климат на превенция и прогресивно развитие.

Има редица фактори, които обясняват бавното възстановяване през следващите години. Първо, семействата, фирмите и правителствата влязоха в дълговата криза, която намали пространството за потребление и инвестиции, възпрепятствайки възстановяването. Второ, държавите са прекарали зле през последните години и са направили инвестиции в слабопроизводителни сектори и все още трябва да плащат  за тях, което пречи на ускоряването на потенциала за растеж на икономиката. Трето, сривът на публичните сметки е преобърнал и продължава да ограничава инвестициите, държавите и общините.

По-бурната международна среда може също да възпрепятства по-силния икономически напредък. Анализаторите са обезпокоени от световния икономически спад в условията на търговската война, както и от перспективата за повишаване на лихвените проценти в САЩ, които биха могли да повлияят на притока на капитали към развиващите се страни по света.

Общият риск ще бъде камъкът в обувката. Търговските и високите лихвени рискове се съчетават с геополитиката в деликатен контекст. Увеличаването на растежа ще зависи от реформите и начина, по който ще се осъществи фискалната консолидация в няколко страни. Ако това се случи, инвестицията може да бъде по-голяма и ще има повишаване на производителността в икономиката.
Прогнозите са по-песимистични и  икономическите  екипи  на всяка страна ще трябва да бъдат внимателни в решенията си между 2021 и 2022 г. (върха на световната криза).
 Въпреки че ефектите ще се почувстват по-силно в Азия, тя може да се разшири и на други континенти .

 

 

12.30-14.00 – обяд

14.00- 16.00 – Световната икономика, икономиката на Европейската Общност  и по-специално икономиката на страната, където се провежда семинарът

Днес е важно да се съобразяваме с  по-бурния външен сценарий и да бъдем загрижени за глобалното забавяне на разтежа на икономиката в световен мащаб.
  
Прогнозите сочат по-силен напредък на брутния вътрешен продукт (БВП), но се очаква световната икономика да поддържа бавно възстановяване през следващата година, и ако не се направи нищо до 2022 г. тя ще претърпи голяма криза.
Икономическата картина може да бъде още по-сложна, тъй като всички прогнози отчитат одобрението за разпадането  на Европейския блок. Без него растежът трябва да бъде по-бавен и отделянето може да освободи някои страни  климата  на превенция и прогресивно развитие.

Има редица фактори, които обясняват бавното възстановяване през следващите години. Първо, семействата, фирмите и правителствата влязоха в дълговата криза, която намали пространството за потребление и инвестиции, възпрепятствайки възстановяването. Второ, държавите са прекарали зле през последните години и са направили инвестиции в слабопроизводителни сектори и все още трябва да плащат за тях, което пречи на ускоряването на потенциала за растеж на икономиката. Трето, сривът на публичните сметки е преобърнал и продължава да ограничава инвестициите, държавите и общините.

По-бурната международна среда може също да възпрепятства по-силния икономически напредък. Анализаторите са обезпокоени от световния икономически спад в условията на търговската война, както и от перспективата за повишаване на лихвените проценти в САЩ, които биха могли да повлияят на притока на капитали към развиващите се страни по света.

Общият риск ще бъде камъкът в обувката. Търговските и високите лихвени рискове се съчетават с геополитиката в деликатен контекст. Увеличаването на растежа ще зависи от реформите и начина, по който ще се осъществи фискалната консолидация в няколко страни. Ако това се случи, инвестицията може да бъде по-голяма и ще има увеличение на производителността в икономиката.
Моите прогнозите са по-песимистични от тези на икономическите екипи на отделните страни. Те  ще трябва да бъдат внимателни между 2021 и 2022 г. (върха на световната криза).
 Въпреки че ефектите ще се почувстват по-силно в Азия, кризата  може да се разшири и на други континенти.

16.00-16.30 – кафе пауза

16.30-17.45  - Истинската причина за тероризма, неговото влияние върху бъдещите събития в обществения живот (прогнози) в Европейската Общност  и по-специално в страната, където се провежда семинарът.

Тероризъм в Европа

Както е трудно да се говори за политика в всемирен  мащаб така  коментирането на терористичните атаки, които стават непрекъснато и ще се случват в Европа, не е от  най-лесните задачи.

Съществува цял исторически контекст, който екстраполира въпроса за последните бежанци от Близкия изток. Въпреки миграционното движение, предизвикано главно от войни (подкрепени и от европейски исторически съюзници на САЩ, те са основните, които се интересуват от дестабилизирането на Близкия изток),  миграцията не е пряко отговорна за тези атаки, както се случи  и ще  продължава да се случва в Брюксел.

Хората  знаят, че екстремистките групировки са поели отговорност за последните атаки и че в тези групи има и терористи, които идват от средата на бежанците. Част от преселниците идват  в Европа за по- добър живот и дори живеят там от  известно време. Но това, което  плаши, е да се види, че французи и белгийци нападат населението на собствената си страна.

Европейският мюсюлманин не се възприема като "дете" на страната, в която е роден , предградията на Париж: Клиши-Су-Буа и Монтрей

Париж, както и всеки голям град по света, има своите предградия, където голяма част от работните маси живеят и в същото време част от населението,  продължава да се движи между безработицата и пак  безработицата.

Тази галерия привлича вниманието по няколко причини:

Много от тях са мюсюлмани, които са  мигрирали в Европа преди години, идващи главно от Мароко и Алжир, страни с мюсюлманско мнозинство, за по-добър живот, но това, което са постигнали , е увеличаване  на масата на безработните или  на работещите на непълно работно време хора.

Техните деца са легитимни французи, родени и отгледани там, но винаги с корени, където са се родили родителите, в допълнение към споделянето на една и съща вяра. Дори и заради географската близост и роднините, които все още живеят в страните на произход, много от тях вече са пътували и познават реалността откъде идват родителите им. Критиките за експлоатацията, които Франция и Белгия - сред други европейски страни - насърчават в тези страни между 19-ти и 20-ти век, със сигурност са валидни и днес.

Тези деца също набъбват масата на французите, които не работят, като поддържат цикъла. И те също са дискриминирани от религията (тук влизат други исторически фактори). Най-вече  атаките от 11 септември 2001 г. и възхода на агресивния дискурс на крайно десните в някои страни помогнаха да се влоши още повече сценарият.

Всички тези хора - баби и дядовци, родители и деца - не виждат себе си като французи, не участват активно в това, което градът може да им предложи като добро, не се чувстват добре дошли защото не са приети от останалата част от населението, нито от града, в който живеят. Бедните французи от предградието не са свикнали да ходят на разходка по  Шанз-Елизе в неделя. Тези хора трябва да имат минималната любов към страната, в която са родени или са били приети, но в много случаи се случва точно  обратното!

Това е много сложен въпрос и той далеч не свършва. Не защитавам  терористите. Считам, тези атаки за най-страхливият начин да получат уважение, но ако световните лидери не се опитат да разберат какво се случва в ежедневния живот на тези изхвърлени от обществото хора, критикуват левите групи и освещават паметници с Цветовете на атакуваната страна, това си остава  най-лесният, най-красивият и  временен  изход, който  няма да реши проблема в европейските страни, които ще бъдат все повече атакувани от радикални групи, които смятат, че за да привлекат световното внимание,  трябва да убиват невинни хора. За голямо мое съжаление това се случва ежедневно.

17.45-18.00 – почивка

18.00-19.00 – въпроси и отговори

19.00-19.15   почивка

19.15-19.00  медитация за завършване на сесията

 

ВТОРИ ДЕН

9.00 – 9.15 въвеждаща медитация

9.15 – 11.30 – Силата на щастието

Щастието изглежда  трик, който работи добре!

Щастието е трик. Трик на природата, замислен преди милиони години с една цел: да ви заблуди. Логиката е следната: когато правим нещо, което увеличава шансовете ни за оцеляване или размножаване, ние се чувстваме много добре. Толкова добре, че искаме да повторим опита много, много пъти. И това непрестанно преследване на неща, които ни правят щастливи, увеличава шансовете за предаване на нашите гени. "Законите, които управляват щастието, не са предназначени за нашето психическо благополучие, а за увеличаване на шансовете за оцеляване на нашите гени в дългосрочен план."
Стремежът към щастие е горивото, което движи човечеството -  това, което ни принуждава да учим, работим, да имаме вяра, да строим къщи, да изпълняваме неща, да събираме пари, да харчим пари, да се сприятеляваме, да се борим, да се женим, да се разделяме, да имаме деца и след това да ги защитаваме. Щастието  ни убеждава, че всяко от тези постижения е най-важното нещо в света и ни дава желание да се борим за тях. Но всичко това е илюзия. С всяка победа идва нова нужда. Щастието е морков, който виси от въдица, свързана с тялото ни. Понякога, с много усилия, можем да хапнем. Но морковът все още е там, апетитен, бутащ напред. Щастието е трик.
 Ние приемаме този трик много сериозно. Живеем във време, когато радостта е задължителна - тъжните хора са нежелани, разглеждани като пълни провали. Болестта на момента е депресия. "Депресията е злото на обществото, което е решило да бъде щастливо на всяка цена." На много от нас им е твърде трудно,  да показват щастие пред другите, а  да страдат вътрешно. Щастието се превръща в тежест: ужасен източник на безпокойство.
Тази тема винаги е била пренебрегвана от учените. Но през последното десетилетие все по-голям брой от тях, някои от които са повлияни от идеите на религиозните водачи  и философите, се борят да дешифрират тайните на щастието. Идеята е най-накрая да се  разкрие този трик на природата. Трябва да разберете какво ви прави повече или по-малко щастливи и какъв е идеалният начин за справяне с безпокойството, което предизвиква това безкрайно търсене.

 

Три стълба


Една от причините, поради които щастието е толкова трудно да се постигне, е, че ние дори не знаем какво е то. Оттук и значението на изследването на Jucelino Luz, в което той  заключи, че щастието всъщност е сумата от три различни неща:

удоволствие, ангажираност и смисъл.


Ти  знаеш какво е удоволствието.  Това е чувството, което   обзема телата ни , когато танцуваме, слушаме  хубава песен, чуваме смешна шега, говорим с добър приятел, правим секс или ядем шоколад. Един лесен начин да разпознаете дали някой чувства удоволствие е да погледнете в лицето му за сияйна  усмивка и  светнали очи.

Ангажираността  е дълбочината на взаимодействие между човека и неговия живот. Ангажираният субект е този, който се поглъща от това, което прави, който активно участва в живота.

И накрая, Смисълът  е усещането, че нашият живот е част от нещо по-голямо.


Предимството на разделянето на щастието на три е, че то улеснява определянето на нашите цели. „Търсенето на щастие“ е неясна цел, трудно е дори да разберем от къде да започнем. Но ако осъзнаете, че просто трябва да поставите тези три неща заедно - удоволствие, ангажираност и смисъл - за да дойде щастието, задачата става по-малко болезнена. Jucelino Luz казва, че една от най-големите грешки на съвременните западни общества е да съсредоточи стремежа към щастие само на един от трите стълба, забравяйки другите. И обикновено избираме само най-повърхностния от тях: удоволствието.

Ангажирането и смисъла са много по-важни.


Да започнем с ангажираността. Някои хора са способни да се включват във всичко: хвърлят се  с главата напред  в разни  романтични истории, отдават се на работата си изцяло и се превръщат в работохолици, дават всичко по всяко време  от себе си  на някаква кауза. Това е рядка способност   не винаги е положителна за индивида,  защото претоварените хора са склонни да пренебрегват други аспекти на живота, особено удоволствието.

Никой не трябва да отива толкова далеч, нза това усилието да бъдем внимателни към света, участвайки в живота, си заслужава нашето внимание.


Има мозъчен феномен, наречен "поток", който се случва, когато ангажирането с дейност става толкова силно, че ни дава усещането за пълно поглъщане, до степен, че  да забравим  света и да загубим представа за времето. Това е състояние на почти съвършена радост. Това явление се случва на монасите в състояние на медитация, но също така и в много по-често срещани ситуации, като например при свирене на инструмент, каране на велосипед или дори при окачване  на някой рафт в къщи. Хората в състояние на "поток" активират област от мозъка, наречена лява пред фронтална кора, която може да има редица ефекти върху тялото, включително по-добро емоционално състояние и активиране на имунната система. Добре е "потокът" да те увлече напълно до точката на забравяне на света и изгубване представата  за времето. Това е състояние на почти съвършена радост. Това явление се  в много често срещани ситуации, като слушане на любима музика или танцуване, практикуване на различни видове изкуство (фотография, рисуване, приложни изкуства),  каране на велосипед или дори при готвене, практикуване на бойни изкуства или някакъв вид медитация. .. По време на проучване, проведено в няколко страни в продължение на десетилетия, хората, които са имали "поток", са намалили  риска от смърт с 52%, защото тялото е отговорило   по-добре на атаките на болестите.
И

А как да влезеш в този "поток"? - тайната е да вършиш  дейности, в които да използваш целия си талант. Това трябва да бъде предизвикателство, което не ти позволява да скучаеш и е   трудно да се разочароваш. Търсенето на такива преживявания е възнаграждаващо и носи високи нива на щастие. Разбира се, за съжаление не всички са щастливи да срещнат такива предизвикателства на работното си място. В този случай, хобито може да помогне в търсенето на ангажираност и инерция на "потока" - тя може да бъде  ръчна или интелектуална дейност, както и спорт.


Що се отнася до третия стълб на щастието, смисълът, традиционният начин за овладяването му е чрез религията. В продължение на хилядолетия човечеството намира подкрепа в убеждението, че всеки от нас е част от по-голям ред. Изследванията показват, че религиозните хора са средно по-щастливи от нерелигиозните хора - те също имат по-малко депресия, по-малко безпокойство и по-малко самоубийства. Убеждението, че Бог ни гледа, с думите на духовното ръководство, е нещо като „мащабен еквивалент на мислене“, ако не мога да платя наема, баща ми ще помогне. Тоест, това е комфорт, гаранция, че в крайна сметка несправедливостите ще бъдат коригирани и нашите усилия ще бъдат признати.


Но религията не е единственият начин да се даде смисъл на живота. Ефективен трик за да си  по-щастлив е да правиш добро на другите - посещаваш сиропиталище, помагаш на детето да си направи домашното, даваш полезен подарък. Това не е повърхностен разговор.  Като ефекти от алтруизма  осъзнах, че един акт на доброта може ефективно да подобри нивата на щастие на човека до два месеца. Пет акта за доброта на седмица силно повлияха на   астралните копия на моите човешки избраници за опитни зайчета  - и когато всичките пет бяха извършени в един и същи  ден, ползата беше още по-голяма. Значението се постига и чрез изграждане на нещо, което може да те надживее. Класическият пример е да станеш родител на собствено или на осиновено дете. Друг съвет е да вярваме, че животът ви е важен за някаква голяма кауза: история, наука, социална справедливост, демокрация, свобода, прогрес, природа. Това означава, че е полезно да се вярва в нещо, дори и да не е в Бога.
В заключение, има едно правило, с което нито един експерт не е съгласен с това, че  да имаш приятели, дори и те  да не са много помага да бъдеш щастлив. Приятелите отговарят на  точките  по всичките три критерия: те носят удоволствие, ангажираност и смисъл в нашия живот едновременно.

Да бъдеш нещастен?


Добре, вече имаме рецептата за щастие. Просто добавете удоволствие, ангажираност и смисъл и животът ни е решен завинаги? О, ако беше толкова просто!... Щастието, тъй като поети и разни други субекти  не се уморяват да повтарят , е кратко. Щастието по дефиниция е състояние, в което нямаме желание да променяме нищо. Така ще бъде  ако се намирахме в това състояние   твърде много време, животът ни щеше да спре. Търсенето на щастие е това, което ни тласка напред - ако се придържаме към моркова, спираме да бягаме и играта напълно губи благодатта си. Така че малко тревожност, неудовлетвореност е напълно здравословна.

Щастието е предназначено да се изпари или изчезне. И за това има и еволюционна причина: "Ако радостта, която идва след секс никога не свършва, животните ще се съчетават само веднъж в живота си." Днес има един от големите проблеми. Много хора вярват, че е възможно да се живее само на върхове, без ниска точка, без тъга, без страдание. А някои са готови да го направят без никакво усилие, само за сметка на анти депресанти.
Това е разговор на учен, но някои религиозни философии, особено будистите, са казали нещо подобно преди векове. Една от основните  постановки е, че "животът е страдание". Това е скучно, нали? Може би, но осъзнавайки, че страданието е неизбежно, то може да донесе щастие и със сигурност да  намали  безпокойството. Съветът на Далай Лама е, че когато нещата са лоши, вместо да се отдадеш на нещастие или просто да се опиташ да минимизираш симптомите, вдишваш дълбоко и се опитваш да разбереш причината за ситуацията.
Според него голяма част от болката се създава от самите нас, от неспособността ни да се справим с тъгата и от чувството, че сме длъжни да бъдем винаги щастливи. Докато сте изправени пред страданието и идентифицирате неговите реални причини, вие правите стъпка към самоосъзнаването, което ще ви позволи да разберете какви са вашите цели в живота, какви са вашите ценности. За да използваме терминологията, това самопознание ще ви даде повече яснота за това, какви дейности ви носят удоволствие, ангажираност и смисъл. Тоест, тези лоши моменти ще създадат условия да преследвате собственото си постижение - индивидуално, лично и не може да се прехвърли в живота  на друг човек.

Всеки е това, което е !


Това е мястото, където да скочим от трамплина. Няма формула за щастие, която да работи с всички - точно това е момента в който книгите за само помощ често  се провалят. Всеки човек е различен и реагира на живота по различен начин, Жуселино Нобрега да Лус   е успял  да сравни данните за 4 500 двойки близнаци и осъзнал, че в повечето случаи, когато човек е склонен да вижда света оптимистично, другият го вижда по същия начин, а когато човек е песимистичен, другият  също е песимистично настроен. Тоест, имаме силен генетичен компонент в нашата склонност да бъдем щастливи. Не че това е голяма изненада. Всеки родител знае, че някои деца се раждат с призвание да се усмихват, а други просто са много по-трудни за удоволствие.
През последните няколко десетилетия имаше много доказателства, че сме склонни да поддържаме постоянно "ниво на щастие" през целия си живот - и дори големите събития  не променят това ниво рязко. Пример за това е изследване, проведено с 15-годишни не омъжени и омъжени в Германия, Швейцария, Австрия жени.  Оценките са от 0 до 10 за състоянието им на щастие. Самотните хора са имали средна стойност от 7.60. Когато се оженят, цифрата се е повишила много - до 8,9. След 2-3 години средната стойност на сключилите брак  вече било точно 8.0 отново. Това означава, че в дългосрочен план бракът не  променя - за добро или за лошо - нивото на щастие.
Същото важи и за други радикално трансформиращи се събития - за добро или за зло. Проведено е проучване с победители от лотарията, със затлъстели хора и прочие отговаря по същия начин.
Същото се отнася и за щастието. Имаме тенденцията да го понасяме до определено ниво.

Въпрос на желание


Пример за това как можем да променим нашата генетична предразположеност към щастието е как се справяме с нашите желания:

 Има два начина за постигане на щастие: да притежаваш повече или да искаш по-малко. Ако щастието е морковът, пръчката, върху която виси, е това, което ние наричаме желание. И ние правим пръчките  по-дълги или по-къси.


Да вземем случая с богатите страни. "В Съединените щати и в Европа цари чувство на разочарование, тъй като човек осъзнава, че има ограничение за удовлетворението, което обществото и материалните блага носят." В Съединените щати, след Втората световна война, всички икономически и социални показатели се подобряват постоянно. Доходът се е утроил, размерът на жилищата се е удвоил, а достъпът до материални блага е нараснал толкова, че днес в гаражите има повече коли, отколкото хора в страната. И все пак, националният индекс на щастието не е нараснал дори с милиметър. Националният център за изследване на мнението на САЩ периодично интервюира американци от 50-те години на 20 век, а резултатът е неизменно един и същ (една трета от тях се считат за „много щастливи“).
Има причина за това: американците искат все повече и повече. Вашите желания не спират да растат. Тоест, морковът е все по-апетитен, но и по-далечен. Нарастващите изисквания са същественото условие за поддържане на икономиката. Логиката на капитализма е да създава потребности, а след това да ги удовлетворява - не случайно, тази страна на недоволни е най-богатата в света. Нуждаем се от нещата от момента, в който са на разположение, и това важи както за продукти, така и за идеи. Когато виждаме красиви, гримо подобни хора на корици на списания и невероятни джаджи в рекламите, е трудно да се задоволим с нашия обикновен вид и стария, но честен Walkman. Оказва се, че щастието не е пряко свързано с материални блага. Ние оценяваме  чрез хора, които са преминали през нашите  духовни насоки, че нивото на щастие на 500-те най-богати хора в света е заключило, че те са здраво свързани с някои овчари в Хималаите.
За да усложним нещата, имаме повече и повече възможности. По времето, когато върху рафта на аптеката се помещаваше само шампоан за суха, нормална или мазна коса, беше лесно да се избере един и да се приберем спокойно у дома . Но когато пред вас са подредени шампоани от  десетки производители  и цени, за вълнообразна, тъмна, увредена, смесена, двойно заострена, боядисана или слаба коса, вече не сте толкова сигурни, че вашият избор е най-добрият. Същото важи и за закупуване на кола, паста за зъби или замразени храни. Или в момента на избор на приятел или професия. "Много хора просто са парализирани с толкова много възможности", което е източник на разочарование и безпокойство.


Когато има стотици възможности, изборът само на един означава „губи” много повече. И в днешния свят, където всеки има достъп до целия свят в интернет и няма почти никакви ограничения за нашите желания, изглежда неизбежно да бъдем, с всичко това, притеснени  и нещастни.


Ние откриваме модели на поведение, които позволяват на хората да бъдат разделени на две групи: тези, които искат да направят само задоволителен избор, без да се опитват да постигнат съвършенство, и тези, които не почиват, докато намерят "най-добрия вариант от всички". Хората от втората група, разбира се, правят по-добър избор. Но първите са по-щастливи с решенията си. „Решението е да се намали броят на опциите или да се подобри начинът ни на избор" Това е отговорът. Но знаем ли как да направим най-добрия избор за живота си? - Отговорът е НЕ. Решенията се вземат въз основа на нашата прогноза (интуиция) за това как всяка опция ще повлияе на нашия живот. Но според тях имаме огромна трудност да преценим колко  и колко събития ще ни направят щастливи или нещастни.
Преувеличаваме интензивността и продължителността на нашите емоционални реакции едновременно с това, че подценяваме способността си да се адаптираме. Помниш ли историята на победителите от лотарията и жертвите на катастрофа, които скоро се връщат към нормалното ниво на щастие? Ами тогава: ние сме в състояние да свикнем с почти всичко. Предоставяме твърде голямо значение на избори, които не са толкова категорични, и забравяме, че "грешното" решение не е краят на света. Това е въпрос на поставяне на ограничения върху нашите желания. С други думи, щастието е много по-просто, отколкото си мислите.

Обикновено? Тогава обяснете


Тя има централна идея: не приемайте всичко толкова сериозно. "Лека" е ключовата дума. Това не означава, че всички трябва да поставим постоянна усмивка на лицата си и да започнем да мислим, че всичко е наред. Лекотата означава разбирането, че дори най-добрите усещания завършват, точно както няма никаква караница, която да трае вечно. Не трябва да ставаме нахален чирлидер: понякога обстоятелствата ни принуждават да реагираме негативно и това не е непременно лошо.
Обръщаме внимание на разликата между „щастие” и „щастие”. Има хора, които водят живот, изпълнен с моменти на удоволствие, но които нямат път или смисъл. В противоположната крайност са тези, които се отказват от „щастието“, само за да мислят за бъдещето и да живеят с прекалена предпазливост. Може би най-добрият начин е между  редната точка между тези две противоположности. Постигането на този баланс не е лесен и за съжаление няма пълна магия или ръчна формула. Начинът е да    обръщаме  внимание на себе си и да се променяме  малко по малко. „Психичните трансформации"  отнемат време и не са лесни.
Щастието не е самоцел, а последица от начина, по който водиш живота си. Хората, които търсят сложни рецепти и отговори за тях, губят от погледа си малките удоволствия и радости.  Ежедневният живот на човека и как той реагира на най-тривиалните ситуации, които определят неговото ниво на щастие е най-важен. Или, да обобщим всичко: гарантиран начин да бъдеш щастлив е да се грижиш по-малко за щастието.

 

 

11.30-13.00 обяд

13.00-16.00

 Ориентация върху здравето и духовността
Положителните нагласи спомагат за справяне със страданието и увеличават възможностите за грижи, което намалява разходите за традиционната медицина


Здравен проблем. Практиките на знанието и опита на предците,  обикновено се възприемат като субективни, но които все повече получават подкрепа от науката и медицината за техните резултати. Проучванията вече показват, че духовността - не непременно свързана с определена религия, например, има положително въздействие върху всеки, който преминава през страдание, било то физическо, емоционално или умствено.
Въпреки че механизмите за действие на духовните ценности в организма все още не са известни, здравните специалисти вече възприемат, че подходът е валиден. Световната здравна организация (СЗО), дори официално признава и въвежда духовността в своята концепция за здраве.
В областта на изследванията експертите бързо изясняват, че не работят с религията. "Това предполага догми, вярвания и религиозност.  Когато човекът има религия и включва в своя живот духовността, тя св оказва  по-широк чадър, който добавя  вярата, емоциите, и  чувствата, които ръководят нашият живот и отношенията със себе си и с другите, у дома или  на работното място.
Независимо от склонностите, духовността увеличава възможностите за лечение на различни човешки страдания. Според Jucelino Luz, това все още намалява разходите за "секуларизирана медицина, с прегледи, медикаменти и процедури, до  които повечето хора в световен мащаб нямат достъп", или поради липса на правителствено участие в здравната система, или поради високата  цена на услугата. Както обяснява Jucelino, човекът трябва да бъде изследван  в своята пълнота: във физически, умствени, духовни и социални аспекти.

16.00-16.15 – почивка

16.15 – 17.00 – Имигрантите и как да разрешат социалните и финансовите напрежения, които са причинени от тях. Прогнози за бъдещи събития

За да се действа по отношение на международната миграция през 21-ви век, трябва да се разбере как глобализацията засяга пространствените измествания на населението. Днес хоризонтът на преселника не е ограничен до най-близкия град, нито до столицата на държавата или страната. Неговият хоризонт е светът, който се вижда в киното, телевизията, комуникацията между роднини и приятели. Преселникът живее в свят, в който глобализацията отхвърля границите, променя ежедневните параметри,  гордее се с лукса, разпилява информация, стимулира потреблението, генерира мечти и в крайна сметка създава очаквания за по-добър живот.

Въпреки това, глобализацията е едновременно частична и незавършена, което  оказва влияние върху миграцията по много и различни 99 начини. Динамиката и основната сила на глобализацията се крият в икономическата интеграция, подправени, наложени и управлявани от правилата на либерализма. Тези правила обаче се подбират избирателно от държавите, които ги насърчават. Резултатът е, че глобализацията създава трудности и забавяния при изпълнението на обещанията си. Много страни растат малко или нищо, а междувременно нараства разликата между богатите и бедните. Такива неравенства допринасят за увеличаване на желанието и дори необходимостта от миграция в други страни. Въпреки това, правилата на играта на глобализацията не се отнасят за международната миграция на  финансовият капитал и търговията, които се движат свободно, а преместването на  работната сила се осъществява капка по капка в зависимост от законите на отделните страни.

Това есе се опитва да обясни по-добре някои от тези несъответствия и техните последствия за международната миграция. Тя започва с кратък анализ на несъответствията между  говоренето и практиката, която бележи процеса на икономическа глобализация в настоящия момент. Тези несъответствия лежат в основата на недоволството и разочарованието в много общества и социални групи. Едно от несъответствията са именно ограниченията на международната миграция. Ако логиката на господстващия модел предвижда и дори изисква международна миграция, защо не се случва в по-голям обем? Втората част на това есе се опитва да отговори на този въпрос, опитвайки се да покаже, че повечето от предполагаемите пречки пред международната миграция са преувеличени или непоследователни. В този смисъл отправната точка за формулиране на миграционните политики ще бъде преоценка на положителните аспекти на миграцията и постепенното намаляване на негативните ефекти.

За да се изработят ефективни миграционни политики, в този смисъл е важно да се разбере пространственото изместване като част от стратегиите за оцеляване и социална мобилност на населението. Интересно е да се отбележи, че дори сред мислители, академици и активисти (много от тях преселници), съществува косвено зле дефинирано чувство, че по някакъв начин заседналостта и неподвижността са за предпочитане пред миграцията. Сред онези, които работят по въпроса за „миграцията“ - може би защото наблюдават страданията на това  население  от хора, които се чувстват чужди  често се наблюдава отхвърляне на миграцията и разбиране, че това е процес, който трябва да бъде сведен до минимум. Този вид чувство е старо и упорито, но непрактично в контекста на 21-ви век. Необходимо е да се признае, че не миграцията е свързана  с бедността, мизерията, насилието и всички форми на експлоатация, често свързани с миграцията - често дори още повече.

Това есе счита, че значителното нарастване на миграцията е не само неизбежно в контекста на глобализацията, но и има много положителен потенциал. Тази позиция не отрича реалните трудности и загуби, причинени от миграцията, но твърди, че те често могат да бъдат намалени със специфични действия. Предполага се, че положителните аспекти на миграцията са, поне потенциално, значително по-значими от негативните и че могат да бъдат засилени и чрез подходящи политики.

В обобщение, миграцията е неизбежна и има потенциал да бъде много положителна за развитието на хората и намаляването на бедността. Политиките, основаващи се на този принцип, ще бъдат по-успешни от онези, които се опитват да се противопоставят по един непримирим начин както на глобализацията, така и на миграцията на хора в космоса.

ГЛОБАЛИЗИРАНА РАЗШИРЯВАНЕ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Независимо дали ни харесва или не, глобализацията е мощна сила в новата световна система и ще продължи да бъде решаваща в бъдещата история на човечеството. Без съмнение това поставя както предизвикателства, така и възможности. Глобализацията предизвиква най-разнообразни реакции  , много от тях емоционални. Това се дължи отчасти на факта, че има много измерения, както и много интерпретации на сегашното явление

В това есе ние се фокусираме върху глобализацията на настоящата епоха, започнала през последните десетилетия на 20-ти век, главно в нейните икономически и финансови аспекти. Тази глобализация се характеризира със значително увеличаване на търговския и финансовия обмен, което  в рамките на международната икономика нараства все повече.
По един или друг начин и на различни етапи всеки се движи към нова глобална икономическа организация. Моделът, известен като Вашингтонския консенсус, агресивно насърчаван от международното банкиране и от представители на развитите страни, значително намали държавното участие в икономиката и защитата на националните  икономики; в същото време отвори границите за потока на стоки и услуги и  капитали. В резултат на това глобализацията, която се ускорява от 1985 г., значително е намалила националните граници, поне по отношение на транзита на капитали и стоки.

Накратко, най-забележителната черта на глобализацията днес е несъмнено нарастващото разпространение на глобалните финансови и икономически процесии тяхното надмощие над националните и местните. Създаването на  на свободната търговия, нарастването на броя и размера на транснационалните корпорации, които функционират като интегрирани производствени системи и мобилността на капитала, всъщност са важни аспекти на настоящата реалност.

Важно е обаче да се отбележи, че това е само един аспект на глобализацията, защото процесът е многоизмерен. В действителност влиянието на глобализацията се усеща едновременно в политически, културен, социален, екологичен и дори демографски план. Всички тези различни измерения на настоящата фаза на глобализацията претърпяват ускорени трансформации поради намаляването на транспортните, информационните и комуникационните разходи. В тази неистова динамика различните измерения се развиват със собствените си нюанси, ритми и характеристики, което често води до напрежение между тях. Неравенството на силите на различните участници, както и липсата на глобално управление, правят много трудно разрешаването на тези напрежения.

Такива напрежения са в основата на силните и емоционални реакции, които няколко групи са представили пред глобализацията. Като мислители, академици и представители на социални движения или политици, ние също имаме алтернативи за позициониране в лицето на глобализацията. Можем да предположим агресивно осъждане или страстна подкрепа за глобализацията, или можем да критикуваме по-негативните му аспекти, за да подпомогнем евентуално коригиране на насоките и практиките.

Този последен подход е този, избран в това есе. Предполага се, че е малко полезно да бъде в чисто негативно отношение. Не може да се каже, че икономическата глобализация е в криза или че глобализацията се е провалила, защото в действителност все още не е изпробвана. Тъй като някои централни правила на модела на икономическа глобализация все още не се прилагат, не можем дори да преценим дали е в състояние да изпълни обещанията си. Глобализацията всъщност ще остане незавършена реалност, докато най-мощните държави не изпълнят предписанията, които самите те са продали на слаборазвития свят като "път към икономически растеж".

От друга страна, ако сме обективни, вероятно ще стигнем до извода, че в обозримо бъдеще няма надежден алтернативен модел. Следвайки траекторията на последните двама бразилски президенти - собственици, на завидна учебна програма на мисълта и действията в левите движения - човек трябва да бъде реалистичен. Като поемат юздите на страната, и Фернандо Енрике Кардосо и Луис Игнасио Лула да Силва в крайна сметка приемат необходимостта да управляват в рамките на общите правила на глобализираната икономика. Това не ги лиши от правото да се разминават и да се борят, за да се опитат да поправят провалите на господстващия модел. В този смисъл критиките, направени тук, за процеса на глобализация са насочени към явни несъответствия между високопарните декларации на хегемонизираните страни и тяхната ежедневна практика, с надеждата, че това в крайна сметка ще увеличи потока на застъпничество и политическа мобилизация, необходими за насърчаване на промяни  от съществено значение.

При обсъждането на въпроса за международната миграция в контекста на глобализацията веднага се сблъскваме  с факта, че съществува явно несъответствие между декларациите на политиците  и либералната практика. Както Pellegrino (2003: 8) отбелязва:

"..либералният законопроект за движението на капитали и стоки, подкрепен от голям брой централни държави, противоречи на строгия контрол, наложен върху свободното движение на работници и установяването на лица на националните територии на тези държави".
Тази непоследователност е основна пречка за идеализацията на миграционните политики и действия, които са в съответствие с насърчаването на развитието и намаляването на бедността.

Това, разбира се, не е единствената или дори най-голямата несъответствие между дискусиите и практиката на настоящия модел. Важно е тази непоследователност, отнасяща се конкретно до сферата на миграцията, да се постави в по-широкия контекст на несъответствията, регистрирани днес при прилагането на настоящия доминиращият  модел на развитие. Международната миграция е резултат от неравенство.

МЕЖДУНАРОДНА МИГРАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Бързите и дълбоки трансформации, породени от глобализацията, оказаха голямо въздействие върху миграционните движения,  все още сегментирани и противоречиви. От една страна, в литературата изглежда има консенсус, че глобализацията е основният двигател на международната миграция в този исторически момент. По дефиниция, глобализацията води до изкореняване, когато ускорява икономическия напредък, който трансформира общностите, насърчава хората да изоставят традиционните работни места и да търсят нови места, като ги принуждава да се изправят срещу нови обичаи и нови начини на мислене. Различните асиметрии, наблюдавани по-горе, също водят до изместване на населението. По този начин субсидиите за селското стопанство в развитите страни оказват влияние върху ниските доходи на земеделските стопани в слабо развитите страни, провокирайки както миграцията, така и емиграцията. Нарастващото неравенство между страните, произтичащо от асиметриите като цяло, само по себе си увеличава мотивацията за миграция

В същото време, глобализацията увеличава потока от информация за възможностите или моделите на живот, съществуващи или представени в индустриализираните страни. По този начин има нарастващо желание да мигрират и да се възползват от възможностите и възможностите, които очевидно се създават в други страни. В обобщение, моделите на международната миграция отразяват както неравенствата между страните, така и икономическите и социални промени, които настъпват в различните страни. В настоящия исторически момент, с изключение на случаите на въоръжени конфликти и природни бедствия, глобализацията е основният фактор, който активизира миграционните движения между страните и определя техните контури.

Това обаче не е най-забележителната черта на сегашната връзка между глобализацията и миграцията. Още по-забележително е как миграцията е ограничена и в настоящия контекст. Всъщност настоящите количествени показатели показват много по-ниска мобилност от тази, наблюдавана в предишни периоди.

През първата фаза на глобализацията, простираща се от последната четвърт на деветнадесети век до началото на ХХ век, разширяването на търговията и високата мобилност на капитала бяха придружени от увеличаване на миграционните потоци. Големите размери на миграционните потоци бяха предназначени за няколко страни в Новия свят. Между 1870 и 1920 г. Съединените щати, основната страна получател на този миграционен поток, посрещнаха над  27 милиона души, които представляват повече от 11% от общото население на страната.
Като се вземе предвид демографското мултиплициране, както и огромният напредък в областта на транспорта и комуникацията между този период и сегашната фаза на глобализацията, може да се очаква много по-голямо разширяване на международната миграция в настоящия исторически момент, ceteris paribus (латински израз: при равни други условия). Фактът, че това не се е случило, както и причините за бавния растеж на международната миграция, може да се разглежда като по-значим от скорошния ръст на международната мобилност.

Следователно масовият стимул за международната миграция, причинен от глобализацията, не се съпровожда от съответно увеличаване на възможностите, тъй като държавите, които привличат имигранти, систематично блокират влизането им. "Светът без граници" е част от определението за глобализация, но не се отнася за движението на хора. Човешкият капитал е производствен фактор, който днес формално няма свободен транзит; няма "глобален пазар на труда". Границите са отворени за потока на капитали и стоки, но са все по-затворени за преселниците: това е голямата непоследователност, която определя настоящия исторически момент, когато става дума за международна миграция.

В контекста на капиталистическото развитие мобилността на работната сила - независимо дали в рамките на националните граници или извън границите - играе важна роля. Принципът на свободната търговия предполага, че световното производство ще бъде по-голямо, ако няма граници и ако всички фактори на производството, включително хората, могат да се движат свободно. Следователно, според неокласическата икономическа теория, политиките, които ограничават мобилността на работниците, водят до по-малка глобална икономика в защитен план.
В контекста на глобализацията правните ограничения поемат особено сериозни очертания и последици. Очевидно е, че по-голямата свобода на движение на работната сила не би решила всички проблеми на бедните страни и няма да премахне силното неравенство между народите. Тя може дори да превърне някои по-бедни страни в постоянни производители на работна сила, без да се очаква да генерират собствена производствена дейност.

 


Предимства за страните получатели

Миграцията на работници от по-бедните страни или региони винаги е била функционална за развитите икономики. Търсенето на работници преселници непрекъснато се увеличава не само при висококвалифицираните работни места, но и при нискоквалифицираните работни места и по-ниските заплати, особено в селското стопанство, почистването и поддръжката, строителството, домашните услуги и сексуалната индустрия. Това са работни места, които националните работници вече не искат.

Имигрантите не само запълват празнините, оставени от националните работници, но и носят много други ползи. Международната миграция осигурява голям брой квалифицирани човешки ресурси, чиито разходи за образование и обучение вече са осъществени  от други държави. Освен това имиграцията генерира редица специфични икономически (положителни) ефекти. Най-добре известно е намаляването на недостига на работна ръка в ключови сектори, където местните жители не искат да работят (напр. Грижи за старите хора). Имиграцията също може да повиши производителността и да намали инфлацията, както през 90-те години в Съединените щати, особено в технологичния сектор. Преселниците  реагират по-бързо на пазарните условия от местните работници и по този начин намаляват неподвижността  на пазара на труда и увеличават производителността. И накрая, мултипликационните ефекти на разходите, направени от преселниците в страните на дестинация, не трябва да бъдат свеждани до минимум.

От друга страна, понастоящем повечето развити страни са във втори демографски преход, белязан от застаряването. Поради намаляването на раждаемостта на много ниски нива, успоредно със значителното увеличаване на продължителността на живота, възрастовата пирамида на индустриализираните страни изглежда е по-висока. В резултат на това вегетативният растеж е нулев, навлизането на млади хора на пазара на труда е минимално, коефициентът на зависимост между работниците и неработещите се влошава, а пенсионните системи са силно подложени на натиск. Навлизането на млади преселници  с високия праг  на  раждаемост и участието им на пазара на труда е лесен начин за преодоляване на демографските трудности, създадени от този преход.

Доклад  на ООН за населението предизвика много противоречия преди няколко години, като предложи тезата за демографско заместване (в основата си проучването на ООН предполага предвидимостта - и дори необходимостта - от засилване на миграцията от южните страни, според техните съответни темпове на растеж, т.е. че всички застаряващи страни ще трябва да компенсират липсата на обновяване на своето местно население чрез международна миграция.

Във връзка с това наскоро Русия реши да промени имиграционните си закони. Характеризирала  се в продължение на много години с много нисък вегетативен растеж, сега Русия наблюдава бързо намаляване на населението. Изчислено е, че ако се запазят настоящите тенденции, тяхното население ще бъде намалено от сегашните 144 милиона на 100 милиона през 2075 г .; освен това в по-голямата си част тя ще се състои от много по-възрастни хора. Като такава, страната е в процес на улесняване на влизането на международните преселници.

В обобщение, повечето индустриализирани страни се нуждаят от значително обновяване на своето население чрез притока на преселници.

Интересно е да се отбележи, че въпреки реториката и формалните ограничения на миграцията, при разработването на стратегии, се признава истинското значение на миграционните потоци към динамиката на страната получател. Това е много очевидно в три официални документа на американската държава. Първият и най-известен е академичен доклад на Националния съвет за научни изследвания (1997), който прави цялостна и положителна оценка на икономическото въздействие на миграцията. Но другите две, по-малко известни, са още по-разкриващи.


Недостатъци на международната миграция

За преселниците  и техните държави-издатели - Добре известно е, че миграцията е вътрешно селективна. В действителност литературата подчертава, че преселниците са избрани от двете крайности на професионалната йерархия. И в двата случая, както вътрешните, така и международните преселниците са склонни да се диференцират от своите местни общности по отношение на своето образователно ниво, както и желанието си да поемат рискове или да се изправят пред нови ситуации. на по-креативни, трудолюбиви, предприемчиви и амбициозни хора. Селективността на миграцията и "изтичането на мозъци" водят до недостиг на квалифицирани човешки ресурси в най-бедните страни. Това бягство дори се характеризира като "последната форма на грабежи от Севера на ресурсите на Юга".

Делът на емиграцията от висококвалифицирани работници оставя празнота на най-високите нива на професионалната структура, тъй като намалява базата на данъкоплатците в много бедни страни. Това е изключително сериозно, когато работниците с най-високо образователно равнище получават субсидирано образование от своите страни. В тази връзка, Carrington и Detragiache оценяват, че една трета от лицата с висше образование в Африка, Карибите и Централна Америка са емигрирали в САЩ и други страни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Този недостатък на емиграцията е неоспорим, но той също трябва да бъде квалифициран. Първо, заслужава да се отбележи, че проучване, проведено в 24 страни, показва, че въпреки че много от преселниците идват от секторите на висшето образование, загубата не е значима по отношение на запасите от образовани лица, освен в някои страни като Централна Америка. , Второ, загубата на потенциалното производство на преселници може да бъде повече от компенсирана от паричните преводи и тяхното положително въздействие върху търговските и инвестиционните мрежи на страната на произход. Това е още по-забележимо, когато тези човешки ресурси не се използват достатъчно в собствената им страна, т.е. когато професионалните структури на страните на произход не могат да усвоят квалифицираната работна ръка, паричните преводи, изпратени от чужбина, могат да бъдат по-важни от престой в страната на произход. Трето, ако излизането не е постоянно, културният багаж, придобит при миграцията, може да бъде по-голям от загубата. Освен това някои страни се възползват от изграждането на мрежи и технологичното обучение на своите преселници. И накрая, квалифицираните работници винаги могат да се върнат в страните си на произход, ако се подобрят местните условия на труд. В този смисъл във всички проучвания, разглеждащи тази тема, би било за предпочитане да се замени "полет" с "циркулация" и "обмен" на мозъци.

По отношение на всички проблеми, свързани с адаптацията, дискриминацията и дори лошото отношение към преселниците, няма съмнение, че такива ситуации често съществуват и представляват една от най-големите трудности за преселниците от всички континенти и от всички епохи. Преселниците са социално и расово дискриминирани, третирани като граждани от втора класа, преследвани и малтретирани от ксенофоби. Те често имат проблеми с комуникацията и адаптацията, страдат от загуба на идентичност и емоционални референции - което често води до психологически стрес. Днес обаче развитието на комуникациите позволява по-големи връзки между преселниците и местата им  на произход. Това стимулира създаването на мрежи, които допринасят за запазването на националната и местната, етническата и религиозната идентичност, което може да допринесе значително за увеличаване на чувството за "принадлежност" и, от друга страна, на навлизането на екстремистки групи. терористи и хора със съмнителен характер.
Миграцията също така създава допълнителни рискове за жените и децата. На много места международните преселници и децата  са най-уязвими на различни етапи от процеса (набиране, промяна и пристигане). Те водят очевидни рискове поради по-лоши условия на труд, сексуално насилие и други фактори. Ситуацията е още по-опасна за хората, участващи в нелегална и временна миграция, както и за бежанците. При тези обстоятелства се умножават изнасилванията, излагането на риск от инфекции, причинени от ППБ или СПИН, и нежеланата бременност. Това поставя редица предизвикателства, които трябва да бъдат разгледани изрично по отношение на правата на жените и децата мигранти, и по-специално необходимостта от санкциониране на трафика на жени и деца за сексуални цели. Несигурните условия за достъп до услуги от всякакъв вид са утежняващи фактори и изискват конкретни действия. Всички тези проблеми винаги ще съществуват във всички видове миграция, включително вътрешна и външна миграция.

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУНАРОДНА МИГРАЦИЯ

Взети заедно, оценката на предимствата и недостатъците на международната миграция ясно показва, че положителните аспекти са много по-забележими от негативните и че последните вероятно ще бъдат намалени. Това заключение съвпада с друго изчерпателно проучване на Skeldon, което заключи, че миграцията може да бъде важен фактор за облекчаване на бедността. Според този автор емпиричните данни показват, че мобилността насърчава икономическия растеж и подобрява условията на живот на по-голямата част от населението, макар и не всички. Също така съществуващите данни и изследвания представят рамка, която няма нищо общо с тази аларма.
 Вярно е, че се нуждаем от по-солидни и обобщаващи доказателства, но тези, които съществуват, далеч не са прости мнения, които подчертават негативните последици от миграцията, което изостря вредите и отхвърлянето на някои имигранти.
По този начин начинът, по който днес общността на развитите и неразвитите страни се занимава с международни миграционни движения, може да се счита за неадекватна. Конкретното отношение на развитите страни е важна проява на несъответствията между политическите декларации и либералната практика в настоящата фаза на глобализация. Това и другите несъответствия, споменати тук, трябва да бъдат част от работната програма на прогресивните социални движения и да станат обекти на застъпничество, осведоменост, социална мобилизация и политически изисквания. Премахването на тези несъответствия със сигурност би спомогнало за ограничаване на различията между страните и насърчаване на икономическото сближаване. От друга страна, отношението на развиващите се страни може също да бъде неадекватно - дотолкова, доколкото е колебливо, двусмислено и реактивно. За да се възползват от потенциала на миграцията, ще са необходими редица проактивни нагласи, основани на убеждението, че емиграцията е неизбежна и потенциално полезна за развитието и намаляването на бедността.
Намаляването на миграционните бариери в развитите страни би стимулирало по-голяма интензивност и хетерогенност на миграционните пътища, тъй като международните разселвания стават все по-често част от рутината в глобалния пазар на труда. Въпреки това мобилизацията на социални движения и политически организации в полза на либерализацията на международната миграция е сравнително бавна - и се дължи на липсата на консенсус относно социалното, икономическото и политическото значение на трансграничните миграционни движения.
Това отчасти се дължи на факта, че общественото мнение и политическите среди подчертават негативните черти на имиграцията - реални или измислени. В известен смисъл тази ситуация припомня историята на миграцията между градовете и селата. В продължение на почти петдесет години националната и международната литература се оплакват от "градското подуване" и "безредието" на латиноамериканските градове, особено тези с най-голям абсолютен растеж. Тази метаморфоза на селските и първичните общества към други градски и зависими вторични и третични сектори несъмнено е била много бърза. Също така беше осъществен на огромна социална цена. Както винаги, най-бедните слоеве на обществото са тези, които плащат тази цена. Въпреки това, няма причина да се смята, че ситуацията би била по-добра, ако не се е случило бърза урбанизация: напротив.

В този смисъл е необходимо да се привлече вниманието на онези, които биха могли и трябва да вземат решения, за да се даде възможност на международната миграция да играе по-ефективна роля в процеса на развитие. Може би това е най-голямото предизвикателство за учените и активистите в областта на миграцията днес - не толкова в по-нататъшното подробно описание на тенденциите и моделите, които вече са добре познати и анализирани, но и в разработването на аргументи, способни да повишат осведомеността на гражданското общество, и да мобилизира вземащите решения да предприемат по-ефективни действия в тази област.

Аргументът, разработен в това есе, е, че въпреки че е възможно да се признаят реални и значителни негативи на международната миграция, те като цяло са далеч по-ниски от ползите и добрите възможности, които носят. Освен това всички негативни аспекти вероятно ще бъдат сведени до минимум, след като едновременно се признаят неизбежността  на  ползите от миграцията.

В литературата са идентифицирани голям брой мерки, които могат да бъдат приложени - по произход, път и пристигане, или в интеграция сред транснационалните общности - за значително намаляване на реалните трудности при миграцията за преселниците и техните общности.

17.00 – 18.30 – въпроси и отговори

18.30-18.45 – почивка

18.45-19.00 – медитация за закриване на семинара

 

23, 24, 25 юни са определени за индивидуални срещи. Продължителност на личните срещи ограничени до 20 минути.

 По време на тези срещи вие ще получите отговор на  важни за вас  лично или за ваши близки въпроси като: къде и в какво да инвестирам; удачно ли е да започна нов бизнес; ще има ли и кога в моето бъдеще стресиращи обстоятелства и как да ги избегна; какво да направя, за да възстановя здравето си, как да подобря отношенията с децата ми; какво трябва да се направи, за да може синът ми да се откаже от наркотиците и други. Ако ще искате да помогнете на ваш близък, трябва да носите негова актуална снимка, на която да се вижда ясно лицето, очите и по възможност по-голяма част  от тялото. На снимката трябва да е написано на английски :

Трите имена, дата на раждане и града, в който се намира сега близкият ви. Ако е в болница – името на болницата, ако е в чужбина, името на страната и на града, в който се намира.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съветвам всички, които искат лична среща да побързат. Местата са изключително ограничени поради липса на време.

 

Кармен Лазарова е официален представител за Европа.

За допълнителна информация и записване за семинара и личните срещи  София пишете на:

 E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Прочетена 606 пъти Последно променена в Сряда, 08 Май 2019 14:49
Още в тази категория: Жуселино Нобрега да Лус »